Hem

Välkommen till Söderhamns Motorsällskap

 

Föreningen som är Sveriges äldsta motorbåtsklubb bildades 1911 när förbränningsmotorer började användas i båtar, föreningens syfte var då bl.a. att hjälpa till införskaffa drivmedel och trassel. Sedan många år tillbaka är vi en båtklubb för alla båtägare och redan 1928 byggdes vårt klubbhus på ön Enskärsoren (ORN)

I dag administrerar vi ca 300 kajplatser, vi hyr ut mark till över 100 båtskjul, ca 100 vinterplatser, vi har en hamnkran som lyfter 8 ton, en klubblokal vid vår hamnanläggning i Söderhamn. På Orn finns bryggplatser/gästplatser med el, klubbstuga med kök, bastu, grillplats m.m.

Vi är medlem i Svenska Båtunionen.

ÅRSMÖTE

22 februari kl 19:00

mer info kommer

SMS SPOLPLATTA

 

Nu är spolplattan i drift, SMS medlemmar kan nu tvätta båtbottnarna med en högtrycksspruta. För att komma åt högtryckssprutan öppnar man en lucka med hjälp av sin s.k. "nuddis" samma som medlemmarna har till grinden och klubbstugan. De som ännu icke har skaffat en nuddis kan göra det (Hans Melin eller Hans Fryklund hjälper till med detta).

Användandet är gratis för SMS medlemmar men vi ser gärna en donation på ett par tjugor som hjälp till drift (el o vatten) samt underhåll Swisha detta bidrag det går också att lägga kontanter i en bössa.. Anvisning med Swishnummer finns på plats.

 

Var försiktig om du har dekaler eller givare det finns risk att du spolar bort sådant!

 

Skulle luckan vara öppen när du kommer så nudda med nuddisen i alla fall, detta är av betydelse för att vi ska kunna rapportera antalet tvättningar till Länsstyrelsen.

De som inte är medlemmar i SMS kan nyttja plattan och ansluta medhavd högtryckstvätt, uttag finns för el o vatten.

BÅTÄGARE gör en EGENKONTROLL

Hämta blankett här>>

NYA UTHYRNINGSSKJULET

 

Är nu disponibelt.

Hyrkostnad 300:-/vecka, max 4 veckor, kan förlängas om kö ej finns.

För detaljerade villkor och bokning kontakta Sven Andersson

0270-416 69, 070-590 91 50, sven.andersson@soderhamn.com

Bilden ovan, från medlemsmötet den 24 november, Göran Grudén Svensson berättade om Kustbevakningens räddningsinsatser i Medlehavet,

HITTEGODS ?

Det finns ca 15 omärkta båtar/båtvagnar på vårt område, vi jobbar intensivt med att spåra ägare, de objekt vi ej lyckas identifiera betraktas som hittegods och kommer att anmälas som sådant till polisen.

Har du något omärkt objekt åtgärda det omgående.

Med vår hamnkran kan vi lyfta båtar på upp till 8 ton.

Kontakta någon av våra kranförare.

Kajplatser finns inom vårt klubbområde, i Stugsund eller i Söderhamnsån.

Hans Melin 070-548 94 37

Vinterplats bokas av Hans Melin 070-548 94 37

Visar områden där vi förfogar över kajplatser

SMS Hamn från ovan