Hem

Välkommen till Söderhamns Motorsällskap

 

Föreningen som är Sveriges äldsta motorbåtsklubb bildades 1911 när förbränningsmotorer började användas i båtar, föreningens syfte var då bl.a. att hjälpa till införskaffa drivmedel och trassel. Sedan många år tillbaka är vi en båtklubb för alla båtägare och redan 1928 byggdes vårt klubbhus på ön Enskärsoren (ORN)

I dag administrerar vi ca 300 kajplatser, vi hyr ut mark till över 100 båtskjul, ca 100 vinterplatser, vi har en hamnkran som lyfter 8 ton, en klubblokal vid vår hamnanläggning i Söderhamn. På Orn finns bryggplatser/gästplatser med el, klubbstuga med kök, bastu, grillplats m.m.

Vi är medlem i Svenska Båtunionen.

Klicka på bilderna för större bild

INFO OM BRYGGOR PÅ B-OMRÅDET

 

Landgången längs kajen på A-området, den på vilket det sitter eluttag och vattenslangar, är utdömd.

 

Att renovera den eller göra en ny är inte ekonomiskt möjligt då den underliggande pålraden också är i mycket dåligt skick.

 

Styrelsen har bestämt att riva hela landgången och för att tillgodose el- och vattenbehovet kommer nya uttagspelare att monteras på flytbryggorna. Flytbryggorna kommer också att flyttas ut ett par meter från pålraden och landgångar kommer att monteras mellan flytbryggor och land.

 

Vår ambition är att binda ihop pålraden med grova plankor på var sida om pålarna, så som det är gjort på kajen mitt emot.

 

Montering av uttagspelare har redan påbörjats, el och vattenledningar är dragna, pelarna levereras i under oktober månad och kommer att monteras så fort vi fått den (om inte hinder uppstår p.g.a. otjänligt väder).

 

Under ombyggnadstiden kommer vatten och el på landgången att bortkopplas (vatten stängs i alla fall av när kylan kommer).

I samband med färdigställande kommer också flytbryggorna att förlängas med 5 st sektioner á 8m.

 

Då flytbryggorna kommer att flyttas ut ett par meter så slipper vi det årliga behovet av att flytta ut dom inför varje vinter.

Det mesta kommer att ske i egen regi och hur fort det går är beroende av väder samt tillgång på ideellt arbete av medlemmar.

Vi behöver hjälp med montage av landgångar, rivning av befintlig landgång, montage av plankor kring pålarna, det senare måste ske under vintern då vi kan arbeta från isen.

 

Kontakta Hans Melin 070-548 94 37 eller via mail hansolovmelin@gmail.com om du har möjlighet hjälpa till.

 

 

VID TORRSÄTTNING

Tvättning av båtbotten

är endast tillåtet på tvättplattan

 

Är du medlem har du tillgång till högtrycksspolning, luckan till spolslangen öppnas med samma nuddis som du har till anläggningen i övrigt.

Följ anvisningarna på skylten vid luckan.

BÅTÄGARE gör en EGENKONTROLL

Hämta blankett här>>

NYA UTHYRNINGSSKJULET

 

Är nu disponibelt.

Hyrkostnad 300:-/vecka, max 4 veckor, kan förlängas om kö ej finns.

För detaljerade villkor och bokning kontakta Sven Andersson

0270-416 69, 070-590 91 50, sven.andersson@soderhamn.com

Med vår hamnkran kan vi lyfta båtar på upp till 8 ton.

Kontakta någon av våra kranförare.

Kajplatser finns inom vårt klubbområde, i Stugsund eller i Söderhamnsån.

Hans Melin 070-548 94 37

Vinterplats bokas av Hans Melin 070-548 94 37

Visar områden där vi förfogar över kajplatser

SMS Hamn från ovan