Hittegods

HITTEGODS ?


Vi har en del objekt med okända ägare på vårt område, arbete pågår med att söka dessa ägare, i de fall vi ej lyckas med detta kommer objekten att betraktas som hittegods och överlämnas till polisen, Listan kan komma att utökas. Har du någon kännedom om något objekt så kontakta oss snarast. 

Har du något omärkt objekt så märk detta omgående med medlemsnummer och namn

03893
03895
03897
03900
1010404
1010427
1010428