SMS Hamn

SMS HAMN SÖDERHAMN


Hemmahamn vid inloppet till Söderhamn, här finns vår klubbstuga.


Här finns vår klubbstuga som inrymmer ett pentry, tillgängligt för alla medlemmar, det finns också en samlingslokal där styrelsemöten och årsmöten genomföres, här hålls också vissa utbildningar m.m.

I samlingslokalen finns videoprojektor och wifi. För medlemmar finns möjlighet tanka diesel, nyckel erfordras.


Pump finns för tömning av septitankar, i anslutning till denna finn också färskvatten för påfyllning i båtars vattentankar.


Till STF Gästhamn 500m, och till centrala Söderhamn 2 km.

 


SMS HAMNKRAN


I vår hemmahamn i Söderhamn har vi en egen 8-tons kran för sjösättning och torrsättning, vi har också egen traktor för transporter i närområdet.

Det finns också en trailerramp (kommunalägd).


Hamnkran, 8-tons.

Kranlyft beställs dagen före.

Lyftpris SMS medlem 350:-

Lyftpris Övriga 700:-

Transport med traktor inom uppläggningsområdet 200:- Avgifterna erlägges vid lyfttillfället.

Kranlyft: Medlemsnummer måste anges på kvittot, saknas medlemsnumret räknas du som "icke medlem" varvid dubbel lyfttaxa tillämpas.

För vinterplats inom området krävs medlemsskap, därför är det ett krav att ekipagen märks med medlemsnummer, även båtvagnar som står i båthus måste märkas då det ofta förekommer att dom ställs utomhus på sommaren så vi vet att det är en "behörig" båtvagn som står på området.

Kranmaskinisterna kommer att ha tillgång till medlemsförteckning då vi av erfarenhet vet att inte alla kommer ihåg sitt nummer.

KAJPLATSER


Kajplatser finns inom våra egna områden, direkt i anslutning till vårt klubbområde i Söderhamn samt i Stugsund. Medelemsskap erfordras samt att båten är försäkrad, försäkringsbolag skall uppges.


Önskar Du kajplats kontakta:

Robin Lindberg 0730-69 04 65

PRISLISTA

Kajplatser inom

SMS-områden

Medlemskap

erfordras

Boj

660:-

4,5-5 m Y-bom

880:-

6 m Y-Bom

1100:-

8 m Y-bom

1320:-

10 m Y-bom

1540:-Vinterplatser

Medlemskap

erfordras

Båtlängd 0-6 m

440-:

Båtlängd 6-8 m

660-:

Båtlängd 8-10 m

770-:

Båtlängd över 10 m

880-:Kranlyft


För medlem

350:-

Ej medlem

700:-VINTERPLATSER


Vinterplatser finns på både A-området (närmast Faxeholmen) och på B-området Medelemsskap erfordras samt att båten är försäkrad, försäkringsbolag skall uppges. Platshyra beräknas efter båtlängd.

Se i våra Ordningsregler vad som gäller för vinterplatser


Önskar Du vinterplats kontakta:

Robin Lindberg 0730-69 04 65