EU Projekt Orn

EU Projekt på Enskärsoren


                                 Upprustning/reparation av betongkaj samt förlängning av turistbrygga, elsättning och belysning, anläggning av gästbojar


Söderhamns Motorsällskap, SMS med ca. 700 medlemmar har en uthamn på ön Enskärsoren i Söderhamns skärgård. SMS bildades 1911 och klubbholmen är mycket välbesökt av föreningens medlemmar, turistande båtar som har Söderhamn som destination eller är på genomfart. Turistbåten M/S MOA angör klubbholmen med gäster dagligen under sommaren. Anläggningen består av ett klubbhus med grillstuga, en timmerstuga, fina strövområden, långa sandstränder med en artrik havsstrandflora, kostnadsfria tältplatser, bastu m.m.

 

Ett växande båtliv har medfört att antal besökare ökat markant de senaste åren och båtarna också ökat i storlek vilket innebär att vi inte kan erbjuda tillräckligt med platser samt att vattendjupet i den inre hamnen inte är tillräckligt för djupgående båtar såsom segelbåtar och större båtar. Eftersom vattendjupet är begränsat måste vi förlänga befintlig brygganläggning utåt djupare vatten samt anlägga förtöjningsbojar med kraftigare bottentyngder. Idag finns inte tillräckligt med utrymme för besökande badgäster som vill nyttja anläggningen. Bryggan är en nödvändig investering för att vi ska kunna erbjuda platser till det ökande antalet besökare, badgäster, turister och gästande båtar som vill nyttja anläggningen för att bada, strosa runt eller lägga till för natten.

Den befintliga betongkajen måste repareras då den skadats av isen.

 

Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet 2017-2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och pågår till och med oktober 2020.