Miljö

Här kommer vi att samla information m.m. när det gäller Miljö

OM SPOLPLATTAN

VID TORRSÄTTNING

Tvättning av båtbotten

är endast tillåtet på spolplattan


Är du medlem har du tillgång till högtrycksspolning, luckan till spolslangen öppnas med samma nuddis som du har till anläggningen i övrigt.

Följ anvisningarna på skylten vid luckan


ABSOLUT FÖRBJUDET TVÄTTA BÅTBOTTEN PÅ ANDRA STÄLLEN INOM SMS OMRÅDE!

Se litet filmklipp om torrsättning och båtbottentvätt