Repskjul

NYA UTHYRNINGSSKJULET


SMS 2020. Uthyrning repskjul Nr 101.Regler och avtal


Observera ! Inga önskemål på denna lista.


Ring alltid uthyrningsansvarigeför närvarande Sven Andersson 070 590 91 50.
Uthyres endast till medlemmar för arbeten med egen båt.


Medlem får inte vidareuthyra lokalen.
Kalender skall finnas på SMS hemsida där det framgår vem som hyr och hur länge.


Hyrstiden är initialt fyra veckor. Om ingen kö finns kan hyrestiden
förlängas två veckor åt gången.


Vid hyrestidens början och slut inspekteras lokalen, elmätare avläses och
uppgifter om mätarställning noteras.


Efter hyrestidens slut faktureras hyraren för elkostnad.
Om städning uteblivit kan hyraren debiteras för detta.


Vid utökad kö får medlem endast hyra lokalen vart annat år.


Kostnad: 300 Kr pr vecka + elkostnad.


SWISH Nr: 123-0690602 Märk: Skjul Nr 101